Projektowanie stron WWW | Projektowanie aplikacji WEB | Instalacje elektryczne | Instalacje domofonowe 

Aby korzysta z aplikacji, konieczna jest obsuga ptna!

Ten przykad wymaga przegldarki obsugujcej element <canvas> z HTML5

Instrukcja otwierania drzwi kodem zamka szyfrowego


1. Wybrać na klawiaturze numer swojego mieszkania
2. Nacisnąć przycisk "kluczyk" (przycisk z narysowanym kluczykiem)
3. Wybrać cztery cyfry kodu wejścia
4. Drzwi zostaną odblokowane na określony czas
5. W razie pomyłki skasować przyciskiem "C" i rozpocząć wprowadzanie od nowa